Welkom

Leef Heiknuiterkes, Heiknuiters & Heiknuiterinnekes. Mer auch alle ânger vastelaovundjveerders, welkom oppe websaajt van Carnavalsvereiniging de Heiknuiters uut Altwieërthei-j (Wieërt).

Vlag weer aane gaevel!

In deze lastige tieëd wille vae ’t dörp gaer weer wat kleur gaeve.
Hangtj daorum weer allemaol oos schoeën paarse vastelaovendjvlag tege de gaevel de komendje vastelaovendjtieëd.
Alvast bedanktj en blieftj gezoond!

Vlag CV de Heiknuiters

(Ps. vlag es te koûp à  € 11,- oppe Herenvennenweeg 11)

As De Heiknuiter Flötj

Op dees saajt vingdje alles trök oeëver de vastelaovundj inne Hei-j. Os program, alle fieëste, alle data en alle adrêsse. Van alle activiteite zeen fotoos gemaaktj di-je op eur gemaak kuntj bekieke.

Vae hope uch allemaol komendj vastelaovundjseizoen weer trök te zeen.

Alaaf,

CV de Heiknuiters.